Μπορείτε να διαπιστώσετε και μόνες σας το μέγεθος της διάστασης των κοιλιακών σας μυών!

Το παρακάτω βίντεο και ερωτηματολόγιο που ακολουθεί μπορεί να σας βοηθήσει σε αυτό. Για την αξιολόγηση του προβλήματος, ξαπλώστε και ακολουθήστε τις μετρήσεις που υποδεικνύονται στο βίντεο. Η διαδικασία εκτίμησης της διάστασης των κοιλιακών σας μυών, διαρκεί το πολύ πέντε λεπτά.

Συχνά λάθη κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης.

 

Κήλη
Έχετε βιώσει κάποιο από τα ακόλουθα όταν περνάτε το χέρι σας κατά μήκος του κοιλιακού τοιχώματος;
Κοιλιακοί μύες
Εκτεταμένο κοιλιακό τοίχωμα
*
Κάντε τον έλεγχο υγείας πριν προβάλετε την ανάλυση.