Οι ασκήσεις είναι σωστά μελετημένες. Πολύ εύκολο στη χρήση! Η μέθοδος Belly είναι κατανοητή μέσα από τα βίντεο και την περιγραφή τους!