Οι ασκήσεις είναι σύντομες και εύκολες ώστε να πραγματοποιηθούν ακόμη και με παιδιά στο σπίτι. Μετά τον πρώτο μήνα η πλάτη μου πονάει λιγότερο και τα ρούχα μου εφαρμόζουν καλύτερα.